1-я Паралипоменон 2:11
Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;
От Матфея 1:5
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
От Луки 3:32
Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,
1-я Паралипоменон 2:12
Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;
От Матфея 1:5
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
От Луки 3:32
Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,