Иеремия 10:9
Фарсис - см. Исаия 23:1. - Уфаз - Офир (Таргум, Феодотион).